Certifikat

Klicka för större bild

Certifikat EN1090-1

Klicka för större bild

Certifikat ISO3834-3

För att få tillverka och leverera bärande stålkonstruktioner efter 1/7 2012 krävs det att hela produktionskedjen är CE-märkt*. Godkännandet ställer höga krav på företagen.

För oss på LW Smide känns kraven både nödvändiga och högst relevanta för att kvalitet och säkerhet ska kunna garanteras i hela branschen. Som kund ska du alltid känna dig trygg att vi som har blivit certifierade både har rätt kompetenser och rätt rutiner för de arbeten vi utför.

Godkännandet innebär förutom att vi ska ha väl fungerande rutiner och korrekt kompetens vid tillverkning även ska vara väl insatta i konstruktion och dimensionering av stålbyggnader. Vid tillverkning ska även standardserien för svetsarbeten EN-ISO 3834 uppfyllas av företaget.

Vår certifiering uppfyller kraven enligt EN 1090-1, 1090-2 i utförandeklasser EXC1 och EXC2 samt enligt ISO 3834-2 vilket innebär att vi kan CE-märka våra produkter.

*Kravet på CE-märkning
Den 1 juli, är övergångstiden slut för standarden SS-EN 1090-1 vilket innebär att all upphandling av stålentreprenader måste följa det nya regelverket och vara CE-märkt.

Eftersom CE-märkning är ett lagkrav i och med Byggproduktförordningen är det upp till marknadens aktörer att anpassa sin verksamhet efter denna. Efterlevnaden kommer att kontrolleras av Boverket.